Neurosound
Nedir?

Neurosound yüksek frekanslı ses modülasyonu yoluyla nöral sistemi işleyen, işitsel algı geliştirme sistemidir. Ancak Neurosound sistemi sadece işitsel algı geliştirme sisteminden ibaret değildir. Duyusal, bilişsel, duygusal ve akademik gelişimi destekleyen on ayrı programın hepsinin NEUROSOUND markası adı altında birleştirilmiş uygulamalarıdır.

 

Neurosound cihazları ile yapılan uygulamalar ayrıca duyusal, bilişsel ve bedensel egzersizlerle de desteklendiği için etki oranı çok yüksektir. Buna ilave olarak çocuğun durumuna göre duygusal, psikolojik ve akademik gelişim programları ile de bütünsel gelişim sağlanmış olur. İşte bu yüzden neurosound uygulamaları çok etkili ve kalıcıdır. Türkiye’nin her yerinde programlarımızı almış danışanların başarı hikayeleri bunun en büyük ispatıdır.

Neurosound Gerçekten Etkili Mi?

Neurosound’un gerçekten çok etkili bir uygulama olduğunu her yönüyle ispat edecek çok sayıda delile sahibiz. 10.000 den fazla danışana Neurosound programları uyguladık. Bütün uygulamalarımızın sonuçları kayıt altındadır. Neurosound’un çok etkili olmasının temel nedeni kişiye özel olmak kaydıyla çoklu uygulamalar içeriyor olmasıdır. Bu uygulamalar içerisinde şüphesiz en öne çıkanı, yüksek frekanslı sesleri modüle ederek, kulak üzerinden beyni aktive eden neurosound cihazlarıdır.

Neurosound cihazları diğer neurosound uygulamalarının bir parçasıdır. Programlarımız bir bütün olarak uygulandığında istenen sonuçlara mutlaka ulaşılacaktır. Neurosound cihazları, diğer programların çocuğun zihninde bir karşılık bulması ve sağlanan gelişimin kalıcı olması için en kritik görevi yerine getirir. Bunun için ise beynimizin adeta dışa açılan bir kapısı olan kulak organı üzerinden etki sağlar. Bu etkiyi anlamak için öncelikle kulak ve beyin ilişkisini anlamamız lazım.

Biz kulaklarımızı sadece bir işitme organı olarak biliriz. Oysa kulaklarımız beynimize açılan kapılardır. Aynı zamanda kulak içinde yer alan vestibüler sistem tüm kaslarımızı ve denge motor sistemini yönetir. Beynimize kulak enerji sağlar. Beyin sapından tüm vücudumuza dağılan ana sinir sisteminin büyük bir bölümü aynı zamanda kulak ile de bağlantılıdır. Bu sayede kulak vücudumuzu da yöneten bir organdır. En temel duyusal organımızdır. Neurosound kulağın iç yapısında bulunan kasları yüksek ve düşük frekanslı sesler yardımıyla uyarır ve onlara adeta egzersiz yaptırır. Bu sayede hem nöral sistemi uyarır hem de vestibülar sisteme etki ederek beden kontrolü sağlar. Vestibüler sistem dikkat ve odaklanmanın da merkezidir. Bu bölgenin uyarılması tüm gelişim programlarının başarısı için önemlidir.

Dikkat Güçlendirme

Çağımızın en büyük sıkıntılarından olan dikkat eksikliği ve odaklanamama problemine karşılık kurumumuzun çalışmaları her geçen gün artmaktadır. Dikkat güçlendirme platformu okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için çok eğlenceleli bir platformudur.

NEUROSOUND NERELERDE KULLANILIR?

Neurosound sisteminde bir cihaz uygulaması vardır ancak neurosound cihazı tıbbi bir cihaz değildir. Klinik amaçlar için kullanılmaz. Çünkü sistem cihazdan ibaret bir uygulama değildir. Sistem içerisinde 10’dan fazla uygulama ve program vardır. Bu programların hepsi kişiye özel programlara dönüştürülerek kullanılır. Başta gelişim problemleri, öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği ve çeşitli davranışsal problemler gibi oldukça geniş bir alanda kullanılabilir. Burada önemli olan şey danışmanın danışanı iyi tanıması ve analiz ederek hangi programları kullanması gerektiğini belirlemesidir. Ayrıca program için uygun olmayan, tıbbi destek veya tedavi alması gereken kişilerin tespit edilip ilgili kurumlara ve uzmanlara yönlendirilmesi de bizim önemli bir prensibimizdir. Cihazlarımızın ve programlarımızın insan sağlığına, uygulanan tedavilere, engelleyici ve zararlı herhangi bir yönü yoktur. Bu çerçevede şu problemler için bir destek eğitimi ve gelişim programı olarak güvenle kullanılabilir.

Çocuklarda Gelişim Problemleri

Gecikmiş gelişim bozuklukları
Gecikmiş konuşma
Yaşıtlarına göre geç öğrenme
Motor becerilerinde zayıflık
Okuma güçlüğü çekme
Renk ve sayıları öğrenmede zorluk yaşayanlar

Psikolojik Problemler

Genel gerginlik hali
İçe kapanıklık
Belirli seslere aşırı duyarlılık
Takıntılar -Korkular-kaygılar
Öz güven eksikliği
Huzursuzluk ve Hiperaktiflik
Öfke ve asabi davranışlar
Yaşam enerjisi düşüklüğü

Davranış Problemleri

Kaygı ve huzursuzluk hali
Öfke kontrolü, asabi davranışlar
Yaşam enerjisi düşüklüğü
Akran zorbalığı
Saldırganlık

Tanılı Problemler

Otistik problemler
Beyin hasarı olan çocuklar
Zeka geriliği
İşitsel algı bozuklukları
Kulak çınlaması
İnme sonrası iyileşme

Vestibüler Sistem Problemleri

Dikkat ve odaklanma problemleri
Denge koordinasyon becerilerinde zayıflık
Beden duruş ve konumlanma zayıflığı
Motor becerilerinde zayıflık
El göz koordinasyonu problemleri

Kişisel Gelişim

Hafızayı güçlendirme
Akademik başarı
Sınav kaygısını yenme
Oto kontrol ve planlama becerileri
Dürtü kontrolü
Yabancı dil öğrenme
Hitabet, şarkı söyleme ve ses kullanma becerilerini geliştirme

MOXO Dikkat Testi

Moxo Dikkat Testi, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen, online bir testtir.

MOXO, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performans düzeylerinin ölçümünde oldukça etkili bulunmuştur; fakat testin hızla artmış olan popülaritesi, MOXO’da bulunan eşsiz Çeldirici Sistemi’nden kaynaklanmaktadır.

Basit görünen bir MOXO görevine odaklanabilmek için, bireyin aynı günlük hayatta yapması gerektiği gibi, testte bulunan görsel ve işitsel çeldiricileri görmezden gelmesi gerekmektedir. Birey; bunu başarabilmek için çeldiricilerin aktif inhibisyonunu sağlamak zorunda bulunmakta, bu da testi çok daha zorlayıcı ve testin belirleyici niteliklerini de bir o kadar ileri düzeye getirmektedir.

*Moxo Dikkat Testi Uzman Hekim ve Psikologlar tarafından uygulanır.

Eğitim Rehberi

Sizin için buradayız

BİLSEM EĞİTİM GRUPLARI

Bilsem sınavlarına hazırlık kurslarına okul öncesi, birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf öğrencileri katılmaktadır. Bilsem sınavlarına hazırlık platformu için size en uygun grubu seçerek, hemen eğitime başlayabilirsiniz.

Okul Öncesi

Okul Öncesi İçin Zihin Geliştirme Programı

1.Sınıf Eğitim Grubu

1.Sınıflara Özel Bilsem Hazırlık Kursu

2.Sınıf Eğitim Grubu

2.Sınıflara Özel Bilsem Hazırlık Kursu

3.Sınıf Eğitim Grubu

3.Sınıflara Özel Bilsem Hazırlık Kursu