Anlayarak Hızlı Okuma Nedir?


Anlayarak Hızlı Okuma Nedir?

Kitap okumanın ne demek olduğunu ne kadar değerli olduğunu bilen bir insan için, hızlı okumanın da neden gerekli ne kadar önemli olduğu bellidir. Çünkü kitap okuyan bir insan, sürekli bir şeyler öğrenme ve kendini geliştirmenin peşindedir. O, sürekli ve hızlı bir şekilde gerekli bilgilere ulaşmak ve kendini geliştirmek ister. Günümüz dünyasında bilim ve tekniğin hızla gelişmesi, insanların işlerini kolaylaştırıyor gibi görünse de günümüzde değişen şartları insanın üzerindeki yükü, yükün niteliğini değiştirerek artırmaktadır. Bundan dolayı da insanoğlu, az zamanda çok iş başarmak zorunda kalmaktadır. Okunması gereken yazıların çokluğu, zamanın azlığı insanları daha hızlı okuyabilmek için bilimsel araştırmalar yapmaya yönlendirmiştir. Okuma hızı, bilimsel yöntemle artırılabilir. Çünkü okuma hızı üzerinde çalışma yapılırsa elde edilecek bir yetenektir. Hızlı okuma, sonradan kazanılan davranışlar arasında yerini almaktadır. Hızlı okuma kişilerin çabukluk, kavrama ve öğrenme becerilerini geliştirerek, daha önceki okuma süresi ile kıyaslarsak, dakikada okudukları kelime sayısını ve anlama düzeylerini artırmaları demektir.

Temel anlamda hızlı okuma sonradan edinilebilen bir beceri olduğundan dolayı, aslında bir alışkanlığın değişimidir. Her alışkanlığın değişebilmesi için yapılan çalışmalar gösteriyor ki 21 gün ila 45 gün arasında değişebilen bir süre gerekmektedir. Doğru, sıralı ve kordineli yapılan göz egzersizleri ile ve anlama becerileriyle desteklenen bir eğitimle rahatlıkla anlayarak hızlı okumaya geçilebilir. Bu anlamda hazırladığımız ve online platformla desteklediğimiz 8 gün 24 saatlik eğitimimizde kullandığımız teknikler, bireyin yaşına ve grubuna göre özel hazırlanmış çalışmalarla hızlı okuma artık çok kolay bir hal almıştır.

Günümüzde hızlı okuma ile ilgili birçok materyal bulunmaktadır. Anlayarak Hızlı okumadaki amacımız anlama becerisini de geliştirerek hızlı okumayı sağlamaktır. CSRRampup Anlayarak Hızlı Okuma Programımız eğitim kitabımızdaki uygulamaların yanısıra gözün görme kabiliyetini geliştiren egzersizler içeren online çalışma platformu ile de destekleyerek  sizlere koordineli bir eğitim sunmaktadır.

Yorumla